Satya Prakash
କବିତା

ସମୂଦ୍ର

ସମୂଦ୍ର
By ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ
ସମୁଦ୍ରର ଶାନ୍ତ ସରଳ ରୂପଟି
ଭାରି ମନ ମୁଗ୍ଧକର
ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ତ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜ୍ଜନ
ଶୁଭେ ଅତି ଭୟଙ୍କର।।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ
ଜଳ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ
ତହୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ
ଜଳ ରାଶି ରହିଥାଏ।।
ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚିତ
ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ବର
କେତେ ମୁଲ୍ୟବାନ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ
ମାନବକୁ ଉପହାର।।

Happy ocean day 8th May

Related posts

ସାହିତ୍ୟ ସଭା

satya

ଆଶୟ

satya

ମୋ ଦୋଷେ ମୁଁ ଯେ କାରଣ

satya

Leave a Comment

Login

X

Register