Satya Prakash
  • Home
  • Monthly Archives: February 2019

Month : February 2019

କବିତା

ତୁମକୁ ପଦେ – କହିବି ଭାବୁଛି

satya
ପାକିସ୍ଥାନ ଆଜି ଏକଘରକିଆ ଠିକଣା ପାଉନି ଖୋଜି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେ ମୂଳପୋଛ ହେବେ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ହଜି।। ଚୋରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁହଁ ଭୂରି ମାରେ ନଳୀ ଗଲାଣି ଯେ ଶୁଖି ବାହାପିଆଙ୍କର ଅଖା
କବିତା

ମାଆ ସରସ୍ଵତୀ

satya
ଆହେ ହଂସାରୁଢା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ପରା ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନଦେଲେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଯେ ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଗଣା।। 1 ମାଆ ସରସ୍ଵତୀ ତ୍ରିଦେବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଟୁ ତୁ ଯେ

Login

X

Register