Satya Prakash

Tag : rajaniti

Uncategorised

ରାଜନୀତି

satya
ରାଜନୈତିକ ଆକାଶ ଓ ଆଜିର ରାଜନୀତି – :By ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଆମେ ସ୍ଵାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଣା
କବିତା

ଭେଳିକି

satya
ଭେଳିକି —by ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଗରୀବ ଗରୀବ ଗରୀବକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବ ନୋହିଲେ ଦିନେ ସେ ଗରୀବ ବାପୁଡ଼ା ବୁଡିକି ନିଶ୍ଚେ ମରିବ।। 1 ଘର ତଳି ଖଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କଲା

Login

X

Register