Satya Prakash
  • Home
  • Monthly Archives: May 2020

Month : May 2020

ଗଳ୍ପ

ଦୀପୁ ବି କହୁଥିଲା

satya
ଦୀପୁ ବି କହୁଥିଲା By ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଦୀପୁ ବି କହୁଥିଲା – ତା ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି । ସିଏ ବି କାଳେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତା
କବିତା

ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ

satya
କେଣେ ଗଲ ଚାଲି By ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠଜୀ କେଣେ ଗଲ ଆଜି ଖୋଜି ପାଉ ନାହିଁ କାହିଁ ଏଡିକି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜନ ଦେଖି ନାହିଁ କେବେ ମୁହିଁ।। ନୀରବରେ ତୁମେ
କବିତା

ସାବିତ୍ରୀ

satya
ଠୋକନ୍ତିby ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ମୁଁ ବି ତ ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଥିଲି ଦିନେ ଉପବାସ ବ୍ରତ କେତେ କାହିଁକି ଈଶ୍ଵର ଦଣ୍ଡିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଏ ସେ କହିବ ସତେ।। ଏମିତିକା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛ

Login

X

Register