Satya Prakash

Tag : shatayu

ଗଳ୍ପ

ଶତାୟୁ

satya
ଶତାୟୁ ———-by ସାହିତ୍ୟ ସାରଥି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଉଦାର ଚରିତ୍ର ମହାନ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ବିୟୋଗେ କାହିଁ ସବୁ ତୁଛ ପ୍ରାୟ ମନେ ହୁଏ ଆଜି ମନରେ ସରାଗ ନାହିଁ ।। ଓଡିଶା

Login

X

Register