Satya Prakash
କବିତା

ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦିବସ

Happy Music Day
ଆଜି ପରା ଦିନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇ
ଗାଏ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଣ ମନରେ ତୁମର
ଶୁଣି ପ୍ରିୟ ଜନ ଗୀତ।।
ଆସ ଆମେ ଆଜି ଗାଇବା ଗୀତରେ
ନାଚି ଯିବା ତାଳେ ତାଳେ
ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସ୍ଵର ଲୟ ଧରି
ଝୁମି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ମେଳେ। ।
ଯିଏ ପାରିବନି ନାଚି ଅବା ଗାଇ
ବାଦ୍ୟଟି ବଜାଉ ସିଏ
ଝଙ୍କୃତ ହେଲେ ସ୍ଵର ଶବ୍ଦ ବୀଣା
ଦେଖିବା ରହୁଛି କିଏ।।
By ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ

Related posts

ପଶୁ ଓ ମଣିଷ

satya

ନୂଆ ବରଷ ବରଷ ଉଣେଇଶି

satya

ମନ ପରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ

satya

Leave a Comment

Login

X

Register